Çelik Yapı
Proje

Ana Sayfa
Ev
Depo
Çizim
Hesap
Çelik Proje
Çelik Hangar
Çelik Mimari
Çelik Statik
Çelik Fabrika
İş merkezleri
Çelik yapı proje
Çelik konstrüksiyon
Statik proje ofisi
Referanlarımız
Site Haritası
İletişim

 

ÇELİK PROJE
ÇELİK STATİK
HESAP RAPORU
İMALAT ÇİZİM
MİMARİ PROJE

Çelik Yapı Proje, Statik Hesap ve Mimari Proje Çizim Hizmetleri

Çelik proje çizim

Çelik Statik çizim projeleri, çelik-karkas binalarda, çelik yapı hesapları ile 1/10, 1/20 ve 1/100 ölçekli planlardır. Yapı türü betonarme-karkas olduğunda bazı farklılıklar oluşur:  betonarme hesabı ile 1/10, 1/20 ve 1/100 ölçekli planlar, asma çatılı binalarda ise çatı hesabı ile gerekli ölçekteki plandan oluşan teknik çizimlerdir. İnşaat mühendisleri tarafından hazırlanır, işin büyüklüğüne göre teknik ressamlar çizimleri yapar.

Yapı ruhsatı için müracaat sırasında, yapılacak bina türüne göre, “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre inşaat mühendisi tarafından hazırlanmış statik projeler, jeolojik veya geoteknik etüd raporları dikkate alınan zemin etütleri ile birlikte mimari proje ile birleştirilmiş olarak bir bütündür. Firmamız tam süreç yönetimlerini sağlayabildiği gibi sadece statik projelerde üretebilmektedir.

Proje ofisimizden her türlü çelik yapı projesi konusunda hizmet alabilirsiniz.

Teklif almak İçin Tıklayınız

İletişim

Çelik yapınızın projelendirmesi için teklif almak ve ücretsiz danışmak isterseniz,  aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:

İnş. Müh. Ziya YILDIRIM
Telefon GSM
      +90 532 261 62 40 
Telefon
      +90 216 446 69 69 
Posta adresi
     Osmanağa Mh. Mürver Çiçeği Sk. Göksel İş Merkezi
     No:19/21 Altıyol Boğa Meydanı Kadıköy İstanbul TURKEY
Elektronik posta
     Genel :                   
info@celikyapiproje.com
     Finans:                 finans@celikyapiproje.com  
     İK:                     
kariyer@celikyapiproje.com   
     Teklif:             
teklif@celikyapiproje.com

Çelik mimari proje:

Binanın kullanım şartları dikkate alınarak, ergonomi, fonksiyon, gelecek ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmış, binanın bölümlerini ve ölçülerini gösteren ve vaziyet planı, bodrum katı, normal katlar ve çatı katı ile bunlara ait en az iki kesit ve yeteri kadar görünüşten oluşan, mimar tarafından çizilmiş projelerdir.
Vaziyet Planı: Aplikasyon tutanağı esas alınmak üzere, 1/200 veya 1/500 ölçeğinde hazırlanmış, bina ve müştemilatlarını toplu olarak gösteren, yol kotuna göre gerekli kotlar ile arsanın bina bitimindeki durumunu gösteren kotlar yer alır, Ayrıca, aynı ölçekte çizilmiş en az iki kesiti gösterir plandır. Vaziyet planını yapının arsa üzerindeki durumunu gösteren çizimdir. Kotlar, çekme mesafeleri burada belirtilir. Yapı uygulaması için gerekli olan ilk projedir.
 Kat Planları: 1/50 ölçeğinde çizilmiş, bodrum katı, normal katlar ve çatı konstrüksiyon planı ile ve temel planından oluşur. Her bir kat için ayrı ayrı düzenlenebileceği bir, birbirini takip eden aynı katlar tek bir mimari çizimde de gösterilebilir
Kat planları, bir katı 500 m2’ye kadar olan binalar için 1/50, daha büyük binalar veya eni veya boyu 25 metreyi geçen binalar için 1/100 ölçeğinde çizilir. Kat planlarında “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun gösterimler yapılır.

Tam Kesit: 1/50 veya 1/100 ölçekli çizilmiş, biri merdivenlerden geçmek şartı ile binanın enine ve boyuna kesitlerini gösteren planlardır. Kesitler yapı elaman kalınlıkları, katmanlarını anlayabilmek için gereklidir. Kesitlerde yol veya yaya kaldırımı kotları, bahçelerin hâlihazırdaki ve tevsii edilecek kotları, bitişik nizama göre yapılan binalarda komşu bina veya parsellerin kotları, parselin (± 0.00) kotuna göre gösterilir.

Cephe Resimleri: Binanın değişik cephelerini gösteren 1/50 veya 1/100 ölçekli olarak çizilmiş dış görünümle ilgili planlardan oluşur.
Sistem ve nokta detayları: Yapının genel sistem detayları ile pencere, çatı vb. gibi özellik arz eden kısımları ile ilgili ayrıntılı çizilir. Tipik detayların yanı sıra nokta nokta detaylar uygulama aşamasında gerekli olan çizimlerdir.

Statik ve tesisat projelerinde yer alan ve mimari projeyi etkileyen bütün unsurlar mimari projede de gösterilir.

Mimari projeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili belediye tarafından tespit edilen çizim ve tanzim esaslarına göre hazırlanır. Proje kapağında; arsanın yeri, tapu kaydı, ada, pafta ve parsel numaraları ve alanı ile mevcutsa üzerinde bulunan yapılar, yapılacak yapının cinsi, kat sayısı, bina taban alanı ile inşaat alanı, hangi amaçla kullanılacağı ve yapı sahibi ile ilgili bilgiler ile projeyi çizen kişi ile ilgili bilgiler yer alır. Bununla birlikte onay makamları için imza ve kaşe bölümlerini de içerir. Yapı ruhsatı alınması aşamasında bir kopyası Belediye yada Bayındırlık il müdürlüklerinde saklanır.

Çelik proje çizimi yapan firmamız süreç yönetimi gereken projelerde aşağıdaki hizmet bütünü verebilir:

 • Taşıyıcı sistem projeleri ve ilgili dokümanları hazırlanması
 • Taşıyıcı Sistemin Boyutlandırmasının Yapılması
 • Betonarme Kalıp ve Donatı Planlarının Hazırlanması
 • Betonarme Kolon ve Perde Duvar Aplikasyon Planlarının Hazırlanması
 • Çelik Konstrüksiyon İmalat Çizimleri
 • Kompozit Sistem Projeleri
 • Birleşim Detayları
 • Kiriş, Kolon, Perde ve Merdiven Detaylarının Hazırlanması

Çelik yapı proje çizimi ve mimari proje çizimi yapan  ofisimiz Ataşehir ve Kadıköy dedir. Hertürlü Çelik konstrüksiyon yapı  işleri için gerekli olan, mimari ve statik projeleri üretmektedir. Bu projeler tasarım dahil olmak üzere, konstrüksiyon uygulama firması tarafından, şantiyede montaj için gerekli olan imalat resimlerine kadar tüm proje hizmetlerini kapsar.

Çelik konstrüksiyon proje yapan statik hesap büromuz, aynı zamanda betonarme yapı projeleri,  ahşap yapı statik projeleri, alüminyum konstrüksiyon proje hizmetleri de veriyor

Çelik Projelerin Statik Hesapları, çelik konstrüksiyon mimari çizimleri, çelik konstrüksiyon imalat çizimleri, statik hesap raporları, deprem raporları, şartnameler tarafından tariflenmiş hesap metotları ile yapılmakla beraber, Eurocode Design bölgesi, Rus şartnameleri ve Amerikan şartnamelerine de uygun projeler üretebilmektedir.

Çelik yapınızın projelendirmesi için teklif almak ve ücretsiz danışmak isterseniz,  aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.
Çelik konstrüksiyon yapı hesap bürosu olarak ekonomik, güvenilir ve estetik projeler hazırlıyoruz.

Çelik proje ofisimiz;

 • Çelik konstrüksiyon yapıların statik ve dinamik analizlerini üretir.
 • Analizler sonunda ortaya çıkan kesitlere uygun, uygulamacı dostu çizimler.
 • Yüzbinlerce metrekare statik hesap tecrübesi vardır.
 • Dünya genelinde proje üretim tecrübesi.
 • Çelik konstrüksiyon hesap ofisimiz, 20’yi aşkın ülkeye statik proje çözümleri üretmiştir.
 • Mühendislik büromuz çok nadir karşılaşılabilen çelik ve betonarme projelerinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden danışmanlık almaktadır.

Çelik Yapı Statik Proje, Dizayn, Hesap, Mimari Çizim Hizmetlerimiz

 

 • Çelik çatı hesabı
 • Çelik çatı isleri
 • Çelik çatı makası
 • Çelik çatı statik
 • Çelik çatı yapımı
 • Çelik çatılı stat
 • Çelik danışmanlık
 • Çelik detay çizim
 • Çelik detay proje
 • Çelik ev planları
 • Çelik fason proje
 • Çelik imalatçılar
 • Çelik kafes kiriş
 • Çelik köprü proje
 • Çelik makas proje
 • Çelik proje bursa
 • Çelik proje çizim
 • Çelik proje fiyat
 • Çelik proje hesap
 • Çelik proje ofisi
 • Çelik projesi dwg
 • Çelik villa proje
 • Çelik yapı hesabı
 • Çiftlik projeleri
 • Çok katlı yapılar
 • Depo statik proje
 • Diş cephe projesi
 • Endüstri yapıları
 • Ev projesi çizimi
 • Ev villa projeler
 • Fabrika projeleri
 • Fason çelik proje
 • Fason proje çizim
 • Flor plan project
 • Hadde çelik proje
 • Hafif çelik çizim
 • Hafif çelik evler
 • Hafif çelik hesap
 • Hafif çelik konut
 • Hafif çelik proje
 • Hafif çelik villa
 • Hali saha projesi
 • Hastane projeleri
 • İzmit proje çizim
 • Kafeterya projesi
 • Kıs bahçesi proje
 • Konut proje çizim
 • Konut villa proje
 • Konya proje çizim
 •  Köprü proje çizim
 • Kreş mimari proje
 • Kutu profil proje
 • Mantolama projesi
 • Mühendislik proje
 • Müstakil ev proje
 • Otel statik proje
 • Plan proje çizimi
 • Prefabrik yapılar
 • Proje çalışmaları
 • Proje çizim ofisi
 • Proje ve mimarlık
 • Proje ve uygulama
 • Restoran projeler
 • Rol öve projeleri
 • Sera statik proje
 • Spor salonu proje
 • Statik proje ofis
 • Tarihi eser proje
 • Tesisat projeleri
 • Tonoz çelik proje
 • Toplu konut proje
 • Ucuz proje çizimi
 • Ucuz statik proje
 • Villa evler proje
 • Villa proje çizim
 • Villa projesi dwg
 • Yapı statik çözüm
 • Açılır tavan proje
 • Ahşap proje çizimi
 • Ahşap statik proje
 • Ankara çelik villa
 • Ankara proje çizim
 • Ankara proje ofisi
 • Apartman projeleri
 • Aydınlatma projesi
 • ankara mimari proje
 • Belediye projeleri
 • Beton proje çizimi
 • Betonarme ve çelik
 • Cephe proje çizimi
 • Cephe statik proje
 • Çelik atölye proje
 • Çelik bina projesi
 • Çelik çatı projesi
 • Çelik çatı tasarım
 • Çelik çatı tipleri
 • Çelik ev çizimleri
 • Çelik ev fiyatları

İletişim

Çelik yapınızın projelendirmesi için teklif almak ve ücretsiz danışmak isterseniz,  aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:

İnş. Müh. Ziya YILDIRIM
Telefon GSM
      +90 532 261 62 40 
Telefon
      +90 216 446 69 69 
Posta adresi
     Osmanağa Mh. Mürver Çiçeği Sk. Göksel İş Merkezi
     No:19/21 Altıyol Boğa Meydanı Kadıköy İstanbul TURKEY
Elektronik posta
     Genel :                   
info@celikyapiproje.com
     Finans:                 finans@celikyapiproje.com  
     İK:                     
kariyer@celikyapiproje.com   
     Teklif:             
teklif@celikyapiproje.com


    

Projelerimizden:

   
   
   
   
   
   
   
   


 

 Ana Sayfa
   
Ev
   
Depo
   
Çizim
   
Hesap
 Çelik Proje
   
Çelik Hangar
   
Çelik Mimari
   
Çelik Statik
 Çelik Fabrika
   
İş merkezleri
   
Çelik yapı proje
   
Çelik konstrüksiyon
 Çelik proje ofisi
   
Mimari proje ofisi
   
Statik proje ofisi
İletişim 

Çelik yapı projeleri çizen hesaplayan mimari çizim yapan ofis büro firma mühendis